autoškola Litomyšl, autoškola Polička penzion Brno

Pro města a obce

  • pořízení ÚP (včetně zajištění výběrového řízení na zpracovatele, návrh optimalizace časových a finančních potřeb, zajišťování dotací)
  • aktualizace ÚP
  • pořízení změn územních plánů
  • vyhodnocení míry využití zastavitelných ploch
  • zpracování přehledu parcel pro bezúplatný převod pozemků od ČR, včetně přípravy kompletní žádosti na Pozemkový fond ČR
  • zpracování a projednávání Programu rozvoje obce, Strategického plánu
  • poradenství