autoškola Litomyšl, autoškola Polička penzion Brno

Kdo jsem

Profesní curriculum vitae

  • absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, obor didaktika geografie
  • člen Asociace pro urbanismus a územní plánování
  • pracovník referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Karlových Varech – regionalistika, dotační politika, rozvoj cestovního ruchu, územní plánování
  • pracovník odboru regionálního rozvoje Karlovarského kraje – územní plánování, krajské rozvojové dokumenty
  • tajemník Městského úřadu Nejdek
  • (současnost) OSVČ – územní plánování, strategické rozvojové dokumenty obcí a měst, analýza potřeb a možností, výběrová řízení, dotační politika, poradenství, lektorská činnost

Pro pořizovatelskou činnost je podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nutná odbornost, která se získává splněním kvalifikačních požadavků (§ 24 stavebního zákona).
Níže uvádím dokumenty, které dokladují, že splňuji kvalifikační požadavky stavebního zákona pro výkon územně plánovací činnosti:

 

 

Ze soukromého života

  • Jsem ženatý. S manželkou Petrou máme dvě děti - Jakuba a Vojtěcha.
  • Jsem křesťan, člen církve Křesťanská společenství Nejdek.
  • Ve volném čase rád sportuji, čtu, mám rád umění a cestování, ale ze všeho nejraději mám rád práci s lidmi a pro lidi, především mladé.

O mimopracovních aktivitách se můžete více dozvědět na stránkách bezvanejdek.cz nebo www.proZivot.com.