autoškola Litomyšl, autoškola Polička penzion Brno

 

Všem, se kterými jsem již měl možnost úspěšně spolupracovat děkuji a budu se těšit na setkání při řešení Vašich budoucích projektů.

Jaromír Trtík

KOLIK ČASU ZBÝVÁ DO UKONČENÍ PLATNOSTI ÚZEMNÍCH PLÁNŮ SCHVÁLENÝCH PODLE PŘEDCHOZÍHO STAVEBNÍHO ZÁKONA?

Datem ukončení platnosti "starých" územních plánů bylo do konce roku 2012 datum 31. 12. 2015.
V září 2012 však byla schválena novela stavebního zákona, která ve Sbírce zákonů vyšla pod č. 350/2012 Sb. Novela mimo jiné posunula nejzazší termín platnosti stávajících územně plánovacích dokumentací měst a obcí do 31. 12. 2022.

Více...